20 آذر 1397

اردو باغ کتاب

اردو باغ کتاب مختص دانش دوره دوم
 
 
 

 
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 4/8
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: اردو و بازدید ها

15 آبان 1397

بازدید از دارالفنون

بازدید دانش آموزان هفتم از دارالفنون
 
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: اردو و بازدید ها

15 آبان 1397

اردو قم - جمکران

اردو زیارتی و سیاحتی  قم و جمکران
 
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 3/8
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: امور دینی و تربیتی - اردو و بازدید ها

8 آبان 1397

روز ورزش و خانواده

روز ورزش و خانواده در دانشگاه شهید بهشتی
 
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

10 مرداد 1397

اردوی پینتبال

برگزاری اردوی پینتبال
 
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(3 نظر )
ارسال شده در خبر های: اردو و بازدید ها

20 تیر 1397

اردوی « یک روز با مدرسه »

برگزاری اردوی تابستانی « یک روز با مدرسه »
 
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )

24 فروردین 1397

استخر سپیدار

برگزاری اردوی تفریحی
 
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 4/2
(5 نظر )
ارسال شده در خبر های: اردو و بازدید ها

16 اسفند 1396

اردو دهکده آبی پارس

برگزاری اردوی دهکده ی آبی پارس برای دوره ی دوم
 
 
 
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: امور فرهنگی و هنری - اردو و بازدید ها

9 اسفند 1396

اردوی مشهد مقدس

رضایت نامه ی اردوی زیارتی - سیاحتی مشهد مقدس
 
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: اردو و بازدید ها

3 بهمن 1396

مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: اردو و بازدید ها
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2