20 تیر 1397

اردوی « یک روز با مدرسه »

برگزاری اردوی تابستانی « یک روز با مدرسه »
 
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: امور فرهنگی و هنری - اردوها - ورزشی

14 تیر 1397

مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآن ، نماز و عترت

مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآن ، نماز و عترت

 

مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: امور فرهنگی و هنری

31 خرداد 1397

جشن پایان سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

برگزاری جشن پایان سال تحصیلی ۹۷ ۹۶

مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 3/8
(3 نظر )
ارسال شده در خبر های: امور فرهنگی و هنری

29 اردیبهشت 1397

اهداء جوائز برترین های سپهر

تقدیر از دانش آموزان برتر در سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: امور فرهنگی و هنری

21 اردیبهشت 1397

جشن برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت

اهدا جوائز نفیس به برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت
 
 
 
 
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

24 اسفند 1396

مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: امور فرهنگی و هنری - آزمایشگاه

24 اسفند 1396

هفت سین سپهری

هفت سین دانش آموزان سپهر
 
مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: امور فرهنگی و هنری

22 اسفند 1396

مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: امور فرهنگی و هنری

22 اسفند 1396

مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: امور فرهنگی و هنری

16 اسفند 1396

مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: امور فرهنگی و هنری
قبلی  
1  2  3 
  بعدی
صفحه 1 از 3