8 آبان 1397

آزمایش محاسبه چگالی

انجام آزمایش محاسبه چگالی توسط دبیر علوم « جناب آقای ارزانی »
 
مولف: اشکان آقاعلی
1  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: آزمایشگاه - علمی و آموزشی

24 اسفند 1396

مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: امور فرهنگی و هنری - آزمایشگاه

1 اسفند 1396

مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: آزمایشگاه

8 آبان 1396

مولف: اشکان آقاعلی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: آزمایشگاه
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1